Lyra Chocolate

Lyra chocolate 0,00 Ft

Azeshop általános üzleti és reklamációs feltételei

Az internetes portál üzemeltetője a következő doméneken lyrachocolate.sk, backtorealchocolate.sk, sweetpro.sk, belgickepralinky.sk szerepel:

Üzleti név: SweetPros.r.o.
Székhely: Konečná 1077, 951 12 Nyitraivánka
IČO: 44 473 826
DIČ: 2022709678
Közösségiadószám: SK2022709678
Banki összeköttetés: TB számlaszám: 2942024179/1100
Cégjegyzékbe történő bejegyzés 23414/N, társasági forma kft (szlovákul s.r.o.)Nyitrai körzeti cégbíróság
E-mail: info@lyrachocolate.com
Telefonszám: 0903964544
Fax (ha az Eladónak van):

Felügyelő hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Staničná 1567/9
949 01 Nyitra

Fejezet I – Fogalmak

Eladó: vállalatSweetPros.r.o., melynek adásvételi szerződésének értelmében üzleti tevékenységet folytat saját nevében, saját számlájára és eshopon keresztül elad termékeket;

Vevő: Fogyasztó vagy fizikai vagy jogi személy, melyek nem fogyasztók, de érdeklődést mutatnaka termék iránt, amit a portál kínál, megrendelés által;

Vevő: fizikai személy, aki terméket vásárol az internetes portálon www.weddingguide.sk és akinek ez a Szolgáltatás nem munkavégzésre és nem vállalkozásra szolgál;

Portál: nyilvános internetes portál a Szolgáltatónak a következő doménekenvan elhelyezve lyrachocolate.sk, backtorealchocolate.sk, sweetpro.sk, belgickepralinky.sk csokoládéból készült termékek eladására;

Áru: csokoládéból készült termékek, melyek kakaót, kakaómasszát vagy kakaó származékokat tartalmaznak az Eladó portfóliójában és melyeknek kínálatuk a Portálon megtalálható;

Megrendelés: Vevő által végzett művelet a Portállal kapcsolatban, mely kifejti a Vevő akaratát megvenni az Árut a Portálon;

Ár: teljes ár a Megrendelésben feltüntetve, legfőképp ár az Áruért, melyet a Vevő megrendelt és fel van tüntetve a Megrendelésben, szintúgy mintaz Áfa és más adók, illetve illetékek;

ÁÜF: ezek az általános üzleti feltételek.

Fejezet II – Általános rendelkezések

 1. Ezek az ÁÜF kiterjednek:
  - az Áru megvételének folyamatára a Portálról,
  - az Áru eladásának és megvételének feltételei az Eladó Portála által,
  - a szerződő felek jogai és kötelezettségei, tehát az Eladóé és Vevőé, akikre ezek vonatkoznak az adásvételi szerződésből kifolyólag és aminek tárgya az Áru vétele és eladása az Üzemeltető Portálja által.

Fejezet III – Megrendelés és szerződéskötés

 1. a Vevő megrendeli az Árut az Eladótól a Portálon keresztül, illetve email kommunikáció formájában az Eladóval.
 2. Az adott Áru leírása, tulajdonságai, elérhetősége ésára fel vannak tüntetve a Portálon, illetve közölve lesznek a Vevővel email kommunikáció keretén belül.
 3. A Vevő megrendeli az Árut az Eladónál a Portálon keresztül, az utasítások alapján, melyek fel vannak a Portálon tüntetve, illetve az utasítások alapján, melyet a Vevő email kommunikáción keresztül kap.
 4. A Megrendelés létrehozása után a Megrendelés vezetve lesz a Portál rendszerében.Az Üzemeltető a Vevő email címére, melyet a regisztráció folytán adott meg vagy másképp közölt az Üzemeltetővel, küldi a következőt:
  - Megrendelés visszaigazolása, mely információkat tartalmaz a Megrendelésről és annak megtérítéséről,
  - ÁÜF, melyek érvényesek és hatályosak a Vevő által létrehozott Megrendelés létrejöttekor, illetve ÁÜFlinkre kattintva elérhetők a Portálon,
  - Az Eladó Reklamációs szabályzata, amennyiben az nem része az ÁÜF.
 5. A Megrendelésről szóló visszaigazolás elküldése után az Áruról szóló vételi szerződés megkötésre kerül, melynek tárgya a Megrendelésben szereplő Áru kézbesítése a szerződésben feltüntetett árért, mindez olyan feltételek mellett történik, melyek szerepelnek a Megrendelésben.
 6. A Vevő köteles megfelelően együttműködni az Eladóval az Áru helyes és mielőbbi leszállítása érdekében (leginkább vonatkozik ez az Áru átvételére).
 7. Minimális mennyiség Megrendelésenként egy fogyasztói csomag, melyet az eshop kínál.
 8. Áru leszállítása kizárólag EÚ tagállamokba történik.
 9. Az Árut teljes csomagolásban lehet csak megvenni, nem lehetséges az egyes csomagolásokat felosztani, szétmérni vagy átcsomagolni.
 10. 40,- eurófeletti Megrendeléskora kiszállítás ingyenes Szlovákia területén.

Fejezet IV – Fizetési és szállítási feltételek

 1. Az Áru Ára fel van tüntetve a Portálon vagy a Megrendelésben. A fizetés történhet akövetkező módokon:
  a) banki átutalással vagy
  b) közvetlen banki betéttel az Eladó bankaszámlájára,
  c) készpénzben, ha az összeg nem haladja meg az 5.000,- eurót.
 2. Az árak Áfát tartalmaznak. Tájékoztató jelleggel fel van tüntetve az ár Áfa nélkül is.
 3. Megtérítés ellenében az Eladó nem számol fel semmilyen illetéket. A Megrendeléshez hozzá kell számolni a csomagolási és szállítási díjat az átvétel helyétől függően. A szállítási díj függ az adott árjegyzéktől.
 4. A Vevő köteles megtéríteni a Megrendelésben feltüntetett összeget az adott határidőben.
 5. Az összeg megtérítése alatt az összeg az Eladó számlájához való hozzáírásának időpontját értjük, illetve annak készpénzben való átadását az Eladónak, amiről az Eladó köteles bizonylatot vagy nyugtát adni.
 6. Ha a Vevő késik az összeg megtérítésével, 0,05% kamatot számolunk fel minden egyes nap után, míg a teljes összeg nem kerül megtérítésre.
 7. Árkedvezményt az Eladó egyéni megegyezés alapján nyújt a Vevőnek. Árkedvezményre a Vevő nem jogosult. Az Áruink árait folyamatosan aktualizáljuk, ezért az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát több okból kifolyólag, mint például akció kezdete és vége, kiárusítás, rendkívüli akciók, vételár változása és hasonlók.
 8. Az Eladó kötelezi magát az áru kiszállítására 5 napon belül attól a naptól számítva, amint az Eladó számláján megjelenik a megtérített összeg, ami a Megrendelésben van feltüntetve vagy 14 munkanapon belül a szerződéskötéstől számítva.

Fejezet V – Reklamáció és hiánypótlás

 1. Az Eladó felelősséget vállal a kimutatható sérülésekért az eladott Árun. A kiszállított Áru sérülés mentes amennyiben tulajdonságaival, tartalmával és kinézetével megfelel a Megrendelésben leírtaknak.
 2. Ha az Áru hibás és ez szerződésszegésnek minősül, a Vevő jogosult árkedvezményre az összegből vagy új Áru kiszállítására, ha a felek nem egyeznek meg másképp.
 3. A Vevő köteles az Áru átvételekor megbizonyosodni az Áru állapotáról. Amennyiben az hibás, köteles az Eladóval közölni, kijelölni, ill. leírni a hibákat a szállítólevélen vagy számlán és visszaadni az Eladó futárjának, aki az Áru visszavételét aláírásával igazolja. Nyilvánvaló hibának számít:
  1. Nyilvánvaló eltérések a friss és minőségi termék tulajdonságaitól.
  2. Hiányzó mennyiség összehasonlítva azzal a mennyiséggel, ami a Megrendelésben szerepel
  3. Más Áru kiszállítása
  4. Az Áru mechanikus megrongálása a kiszállításnál.
 4. Egyéb hibák, amiket a Vevő reklamálhat azok észrevétele után, ill. az Áru jótállási időszakában.Hibajelentést a Vevőközli az üzleti képviselővel vagy az Eladóval írásban, telefonon, emailben legkésőbb 7 nappal az Áru átvétele után, a reklamáció során szükségszerű megadni:
  1. Vevő egyértelmű azonosítása (név, lakcím, ill. jogi személy esetében üzleti név és székhely)
  2. A reklamált Áru fajtája
  3. A reklamált Áru mennyisége
  4. Reklamáció oka, a reklamált Áru kiszállításának dátuma és a szállítálevél száma (ill. számla száma).
 5. Reklamáció menete:
  1. A Vevőköteles a reklamált Árut helyesen tárolni , ahogy az a csomagoláson fel van tüntetve.
  2. A reklamáció elintézésére 7 munkanapon belül felkeresi a Vevőt az Eladó üzleti képviselője. Amennyiben az üzleti képviselő 7 munkanapon belül nem keresi fel a Vevőt a reklamáció jelentésétől számítva, ezt a Vevő jelenti az Eladónak írásban legkésőbb 3 napon belül a lejárt határidő után.
  3. A reklamáció menetéről feljegyzés lesz vezetve, melyben írásba foglalják a reklamáció menetét és annak elintézésének módját.
  4. Amennyiben a reklamáció jogos, a Vevő igényelheti:
   1. a szerződéstől való elállást, amennyiben nem igényli az áru kicserélését
   2. A Vevő és az Eladó üzleti képviselője megegyezhetnek a reklamáció más módjánakelintézésén(például elfogadható árkedvezmény és hasonló).
 6. Amennyiben a reklamációt az üzleti képviselő intézi, reklamációs levélből két példányt kell kiállítani. A Vevőnél marad egy példány, a másikat az Eladónak kell átadni.

Fejezet IX – Záró rendelkezések

 1. A Megrendelésben vagy az itt feltüntetett ÁÜF-ben nem szabályozott jogviszonyokra a következő rendelkezések vonatkoznak: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II.26)Korm.rendelet, továbbá a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy bármilyen adatok küldése a portálon szabadon választható. A vevő tudomásul veszi, hogy a portál nem gyűjt semmilyen személyes jellegű adatokat, amit az 2016/679/EU számon megszületett EU Általános Adatvédelmi Rendelete szabályoz, ebből kifolyólaga portálon való megjelenítésükért a nyilvános részekben az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget.
 3. Ha a Vevő és Eladó másképp egyeznek meg a szerződést illetően, ill. a megrendelést illetően, ez a megegyezés elsőbbséget élvez mint az itt feltüntetett ÁÜF.
 4. A Vevő kijelenti, hogy megismerkedett ezekkel az ÁÜF-kel és be fogja azokat tartani teljes mértékben.
 5. Ezek az ÁÜF érvényesek és hatályba lépnek 2016.09.17.
Hol találtok meg minket
Lyra chocolate HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
Tátra utca 5/A al. 2.
1136 Budapest
Elérhetőségek
Lyra chocolate lyrachocolatehu@gmail.com
Lyra chocolate +421 907 299 817
Lyra chocolate @lyrachocolatehu
Lyra chocolate @lyra.chocolate
Üzleti feltételek
Adatvédelem
Nyitvatartás
Lyra chocolate Hétfő 07:00 - 18:00
Kedd 07:00 - 18:00
Szerda 07:00 - 18:00
Csütörtök 07:00 - 18:00
Péntek 07:00 - 18:00
Szombat zatvorené
Vasárnap zatvorené